ارسال درخواست » مجموعه شرکت های نت ملی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب از زیر درخواست ارسال کنید.


واحد برنامه نویسی و طراحی سایت

امور سامانه پیام کوتاه

کلیه امور پشتیبانی اینترنت پر سرعت wireless و ADSL

کلیه امور هاست

واحد طراحی گرافیک

واحد رسیدگی به تلفن های بین المللی

امور رسیدگی به تلفن های ایران

واحد پشتیبانی دامنه های بین المللی و ملی

انتقادات و پیشنهادات شما توسط مدیران ارشد شرکت در هر هفته خوانده می شود

فیش های واریز وجه و توضیحات مالی را از این بخش با امور مالی شرکت در میان بگذارید

برای پاسخ به سوالات در مورد خدمات دیگر شرکت از این بخش اقدام فرمایید